İLETİŞİM NUMARASI
0553 410 3952
[smartslider3 slider=3]

BOŞANMA

BOŞANMA

 BOŞANMA

Müvekkillerin taleplerine göre hukuk büromuz, gerek Türk vatandaşları gerekse Türk vatandaşı ve  yabancılar arasındaki aile ve medeni hukuktan doğan evlenme, nişanlanma, boşanma, nafaka yükümlülükleri, velayet, eşler arasındaki mal rejimleri, hısımlık, soy bağı kurulması, evlat edinme, çocuk malları, aile malları ile vesayet gibi konulardaki ihtilafların mahkeme önünde çözümünde ve taraflar arasında protokol düzenlenmesinde Medeni Kanun, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve ilgili milletler arası sözleşme ve kanunlarda yer alan hükümler çerçevesinde özel hayatın gizliliğine büyük özen ve dikkat göstererek hizmet verir. Ülkemizde boşanma davaları anlaşmalı ve çekişmeli olmak üzere 2 çeşittir.

ANLAŞMALI BOŞANMA

En az 1 yıl evli kalan çiftlerin hakim karşısında boşanma iradelerini açıklayarak, hazırlanmış oldukları ve taraflarca aynı talepleri içeren protokolü kabul ederek boşanmalarıdır. Anlaşmalı boşanma davası için en az 1 yıl evli kalmak, tarafların taleplerinde aykırılık olmaması ve iki tarafın da hakim karşısında boşanma iradesini açıkça beyan etmiş olmaları gerekmektedir. Anlaşmalı boşanmalar tarafları psikolojik ve ekonomik olarak daha az yoran ve çekişmeli boşanmaya göre daha çabuk sonuç alınan dava türüdür. Anlaşmalı boşanma davalarında görevli mahkeme Aile Mahkemesidir.

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA

Çekişmeli boşanma davalarında, taraflardan birinin boşanmak istemesi diğer tarafın boşanmamakta direnmesi yahut, taraflar arasından taleplerde uzlaşamama durumlarında ortaya çıkar. Çekişmeli boşanma davaları Çocuğun velayeti, nafaka, mal paylaşımı gibi tarafların anlaşması gereken hususların şahsiliğiden dolayı her dosyada durumuna göre farklılık göstermektedir. Çekişmeli boşanma davalarında görevli mahkeme Aile Mahkemesidir. Çekişmeli boşanma davaları, anlaşmalı boşanmalar ile kıyaslandığında ; öne sürülen nedenlerin araştırılması, delillerin araştırılması, tanıkların dinlenmesi  gibi bir çok unsur çekişmeli bu davaların süresini arttırmaktadır.

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVALARINDA VELAYET

Çekişmeli boşanmalar ; hakimler  çocuğun velayetine karar verirken çocuğun menfaatlerini göz önünde bulundururlar. . Bu sebeple taraflar çocuğun velayetini alma noktasında çocuğun kendisi ile yaşamasının çocuğun menfaatleri doğrultusunda olduğu yönünde bir savunma yaparak  hakim kanaati oluşturmalıdırlar.

boşanma

VELAYET

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVALARINDA NAFAKA

Çekişmeli boşanma sürecinde tedbir nafakası, yoksulluk nafakası ve iştirak nafakası (çocuk bakım nafakası)  olmak üzere alınabilecek üç farklı nafaka türü bulunmaktadır.

Tedbir nafakası; dava sürerken maddi yokluğa düşecek tarafa ödenmesi gereken nafaka türüdür. Bu davalarda eğer taraflardan biri tedbir nafakası talep ederse hakim dava sürerken taraflardan birisinin diğer eşe tedbir nafakası ödemesine karar verir.

Yoksulluk nafakası; yoksulluk nafakasının bağlanması için 2 şart bulunmaktadır. Bunlardan biri nafaka talebinde bulunacak eşin boşanmayı getiren olaylarda diğer eşten kusursuz ya da  daha az kusura sahip olmasıdır. Diğeri ise ve boşanmadan sonra yoksulluğa düşeceğine dair hakim nezdinde kanaat oluşturması gerekmektedir. Bu iki husus  gerçekleştiğinde hakim tarafların sosyal-ekonomik durumuna göre dava sonunda yoksulluğa düşecek eşe yoksulluk nafakasının ödenmesine karar verir.

İştirak nafakası;  çocuğun velayetini alan eşe, çocuğun eğitim masrafları, bakım, beslenme ve diğer temel ihtiyaçlarının karşılanması için  her ay diğer eş tarafından ödenmesini sağlayan  nafakadır.

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVALARINDA MADDİ-MANEVİ TAZMİNAT

Maddi tazminat; çekişmeli boşanmalarda maddi tazminat almak isteyen kişiler dava sonrası maddi standartlarında düşme olması nedeniyle tazminat talebinde bulunabilirler. Maddi tazminatlarda boşanmayı getiren olaylar üzerinde eşinden daha az kusura sahip ya da kusursuz olan kişiler maddi tazminat talep edebilirler. Hakim ödeme gücü oranında bir tazminata hükmeder.

Manevi tazminat; davaya konu olayda daha az kusurlu olan eşin, kişilik haklarının saldırıya uğraması nedeniyle ödenmesi gereken nafaka türüdür. manevi tazminata hükmedilmesi için,  tarafların boşanmasına karar verilmiş olması manevi tazminat talebinin dava dilekçesinde  belirtilmiş olması,   manevi tazminat talebinde bulunan tarafın, karşı tarafa kıyasla daha az kusurlu bulunması,   boşanmaya neden olan olaylar yüzünden manevi tazminat talep eden  eşin kişilik haklarının saldırıya uğramış olması,   manevi tazminat talep eden eşin zarar ile davaya konu olay ile arasında uygun illiyet bağının bulunması yani iddia ettiği manevi zarar, boşama sonucu doğmuş olması gerekir.

boşanma

MADDİ-MANEVİ TAZMİNAT

MAL PAYLAŞIMI

Mal paylaşımı davası boşanmadan sonra açılabilmektedir. Mal paylaşımı davalarında evliliğin 2002 yılından önce  gerçekleşmesi yahut 2002 yılından sonra gerçekleşmesine göre iki farklı durum bulunmaktadır.2002 yılından önce gerçekleşen evliliklerde mal ayrılığı rejimi bulunmaktadır. Mal ayrılığı rejimine göre evlilik içerisinde alınan her mal,malı  alan kişiye aittir. 2002 yılında edinilmiş mallara katılma rejimi hukukumuza girmiştir. Bu yasaya göre edinilmiş mallara katılma rejimi aksi bir sözleşme olmaması durumunda geçerli olacak mal rejimidir. Edinilmiş mallara katılma rejiminde önceki uygulamadan tamamen farklı olarak , evlilik içerisinde alınan her mal üzerinde iki taraf da hak sahibidir. 2002 yılından önce yapılan evliliklerde malların hangi tarihte alındığı da  önemlidir. Bu tarihten önce alınmış mallar mal ayrılığı rejimine göre bu tarihten sonra alınan mallar ise edinilmiş mallara katılma rejimine göre paylaştırılmaktadır.

Hukuk Büromuzun Aile Hukukunda Verdiği Hizmetlerin Bazıları

  • Boşanma ve soy bağı davaları,
  • Anlaşmalı boşanmalarda protokol düzenlenmesi ve yürütülmesi,
  • Çekişmeli boşanmaların maddi ve manevi tazminat talepleri,
  • Boşanmadan sonra mal varlığı tasfiyesinin yürütülmesi,
  • Velayet ve nafaka hükümlerine aykırı davranılmasına karşı hukuki çözüm yolları üretilmesi,
  • Aile içi şiddet ve benzeri hallerde tedbir kararı alınması,
  • Evlat edinmeden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü,
  • Evlenecek taraflar arasında yapılacak mal varlığı sözleşmeleri hakkında danışmanlık hizmeti sağlanması,
  • Nişanlanmanın sona ermesinden kaynaklanan ihtilafların çözülmesi,

Leave a comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir