İLETİŞİM NUMARASI
0553 410 3952
[smartslider3 slider=3]

SİGORTA HUKUKU

SİGORTA HUKUKU

SİGORTA HUKUKU NEDİR?

Sigorta Hukuku; sigortacının sigorta sözleşmesi dahilinde belirtilen  prim karşılığında zarar doğuran bir tehlike veya rizikonun oluşması halinde, bunu tazmin etmeyi ,ekonomik neticelerine katlanmayı taahhüt ettiği sözleşmeleri tertip eden hukuk dalıdır. Türk hukuk sisteminde 5684 sayılı Sigortacılık Yasayı ve 6102  sayılı  Türk Ticaret Yasayı ve alakalı mevzuatlarla tertip etmiştir.

SİGORTA SÖZLEŞMESİ NEDİR?

Türk Ticaret Yasayı’muzun 1402. Maddesi uyarınca sigorta sözleşmesi:

Sigorta sözleşmesi, sigortacının bir prim karşılığında, kişinin para ile ölçülebilir bir menfaatini zarara uğratan tehlikenin, rizikonun, olması hâlinde bunu tazmin etmeyi veyahut bir veya birkaç kişinin hayat müddetleri nedeniyle ya da hayatlarında gerçekleşen kimi olaylar dolayısıyla bir para ödemeyi veya diğer edimlerde bulunmayı yükümlendiği sözleşmedir.” şeklinde tanımlanmıştır.

Sigorta sözleşmesi ; sigortacının bir prim karşılığında, kişinin para ile ölçülebilir bir menfaatini zarara uğratan tehlikenin, rizikonun, olması hâlinde bunu tazmin etmeyi yükümlendiği sözleşmeler olarak tanımlanmaktadır.

Sigortalı: Sigorta sözleşmesi çerçevesinde  güvence altına alınan kişidir.

Sigortacı: Sigorta sözleşmesi çerçevesinde tarafların anlaştığı prim karşılığında rizikoyu  üstlenen şirkettir.

Sigorta ettiren: Sigorta sözleşmesi dahilinde Sigortacı ile sigorta sözleşmesini yapan ve kontrat dahilinde kararlaştırılan primi ödeme yükümlülüğü altına giren kişidir.

Sigorta ettiren ile sigortalı aynı kişi olabilmektedir. Bunun dışında sigorta ettiren, kendisi dışındaki üçüncü kişinin menfaatlerini de sigorta ettirebilmektedir. Kenisi dışında üçüncü kişiyi sigortalatılmasına başkası lehine sigorta tanımı yapılmaktadır.

SİGORTA TÜRLERİ NELERDİR?

Sigortacılık Yasayı’nda ve Türk Ticaret Yasamızda pek çok sigorta türü tertip etmiştir. Sigorta türlerinin bir bölümünü aşağıdaki şekilde sıralanabilmektedir

Zarar ve Tazminat Sigortaları:  Sigorta sözleşmesi çerçevesinde teminat altına alman rizikonun alana getirdiği zararın tazmin edileceği sigorta türüdür. Yangın sigortası, kasko sigortası, hırsızlık sigortası, yer sarsıntısı, dolu veya hastalık sigortası bu sigorta türü çeşitlerindendir.

Can Sigortaları: İnsan hayatının mevzubahis olduğu olaylarda sigortacı, uğranılan zarardan ziyade maktu bir tazminat ödemektedir. Ölüm Hali Sigortası, Grup Hayat Sigortası, Maluliyet Sigortası, Ferdi Kaza Sigortası gibi sigorta çeşitleri bu sigorta türü çeşitlerindendir.

Mesuliyet Sigortası: Mesuliyet sigortası sigortalının üçüncü şahıslara vereceği zararlar neticesi, oluşan  tazminat taleplerini, sigorta şirketinin karşıladığı sigorta türüdür . Üçüncü Şahıs Adli Mesuliyet Sigortası, Ürün Mesuliyet Sigortası ve Mesleksel Mesuliyet Sigortası  bu sigorta türü çeşitlerindendir.

HUKUK BÜROMUZDA VERİLEN HİZMETLERDEN BİR BÖLÜMÜ;

Şahıs ve şirket müvekkillerimize, rizikolarının sigorta kapsamına alınabilmesi için müvekkillerimizin sigorta şirketleri ile olan ilişkilerinde danışmanlık ve temsil hizmetleri sunulmaktadır. Bu hizmetlerden bir bölümü aşağıda sıralanmıştır;

·  Sigorta konusunda  her türlü alacak ve tazminat davalarına ait işlemler

·  Hayat ve Maluliyet Sigortası davalarına ait işlemler

·  Trafik kazalarına ait tazminat davalarına ait işlemler

·  Ferdi Kazalara davalarına ait işlemler

·  Mal ve diğer tazminatlara davalarına ait işlemler

·  Malpraktis davalarına ait işlemler

Leave a comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir