İLETİŞİM NUMARASI
0553 410 3952
[smartslider3 slider=3]

SÖZLEŞME HUKUKU

SÖZLEŞME HUKUKU
SÖZLEŞME HUKUKU NEDİR?

Kontrat/Sözleşme, iki veya daha fazla kişi arasında yapılan ve karşılıklı, birbirine uygun istem beyanlarıyla kurulan anlaşmadır. Sözleşmeler sözlü şekilde yapılan kontrat, adi şekilde yazılı sözleşme ve resmi şekilde yazılı sözleşmeler olmak üzere üç çeşittir. Sözleşmenin genel olarak belirli şekilde yapılması zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak yasa koyucu sözleşmenin yazılı olmasını kimi özel vaziyetlerde zorunluluk unsuru olarak tertip etmiştir. Kanunun şekil koşullarına uygun olarak yapılmayan sözleşmeler geçerlilik kazanmayacağından, tarafların mağduriyet yaşanmamaları emeliyle sözleşme hazırlık müddetinde avukattan adli destek almalarının ehemmiyetli oldukça fazladır.

KONTRAT/ SÖZLEŞME NASIL HAZIRANIR?

Kontrat yazılılık koşulu içermiyor ise , sözlü de yapılabilmektedir. Mesela şekil koşuluna bağlı olmayan kira sözleşmeleri sözlü ve yazılı kurulabilmektedir. Ancak taraflar arasında çıkabilecek uyuşmazlıklar halinde, tarafların hak ve sorumluluklarını kanıtlamak açısından yazılı şekilde yapılması yarar  sağlayacaktır. Bunun dışında bir takım kontrat türlerinin yazılı olmasının yanı sıra, resmi makamlar (tapu- noter )önünde yapılması koşulu bulunmaktadır. Mesela mal rejimi sözleşmesi, gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi noterde yapılma zorunluluğu içermiş olduklarından noterde yapılmayan bu sözleşmeler geçerli olmayacaktır.

KONTRAT TÜRLERİ NELERDİR?

1-SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Uygulamada en çok karşılaşılan sözleşme türlerinden olan satış sözleşmeleri, taşınır malın mülkiyetinin ortak irade beyanları ile başka kişiye aktarılmasını tertip eden sözleşme türüdür.

2-MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİ

Evli çiftler arasında mallar üzerinde tasarrufun nasıl yapılacağını (idare , tasfiye vb.) tertip eden sözleşme türüdür. Noterde tertip etme  yahut noter onaylı olması mal rejimi sözleşmeleri için geçerlilik koşuludur. Şekil koşulların uygun olarak yapılmayan mal rejimi sözleşmeleri geçerlilik kazanmazlar.

3-GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ

Noterde yapılması zaruri olan bir diğer sözleşme türlerinden gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi, alıcı ve satıcı satıma konu gayrimenkulü daha hazır olmadan alım- satım işlemine konu ettiği sözleşme türüdür.

4-KİRA SÖZLEŞMESİ

Şekil koşulu zorunluluğu bulunmayan kira sözleşmelerinde, tarafların belirlediği müddet içerisinde taşınır ve ya taşınmaz malın kullanım hakkının devrini sağlayan sözleşmelerdir. Kira sözleşmesine ait ihtiyaç duyulan izah kira hukuku bölümünde ayrıntılıca izah etmiştir.

5-HİZMET SÖZLEŞMESİ

Taraflardan birinin hizmet vermeyi , diğer tarafında belirlenen bedel üzerinde hizmet almayı uygun istem beyanlarıyla izah ettikleri kontrat türüdür.

SÖZLEŞME HUKUKUNDA VERDİĞİMİZ HİZMETLERİMİZDEN BİR BÖLÜMÜ;

·  Sözleşmelerin tertip etmesi;

·  Sözleşmelerin incelenmesi ve gözden geçirilmesi;

·  Sözleşmeler ile ilgili danışmanlık;

·  Uyuşmazlık halinde dava açılması

·  Ortaklık Sözleşmeleri

·  Mal Alımı Sözleşmeleri

·  Beynelmilel dağıtım sözleşmeleri

·  Franchise Sözleşmeleri

·  Acenta Sözleşmeleri

·  İnşaat Sözleşmeleri

·  Kredi Sözleşmeleri

·  Lisans Sözleşmeleri

·  İş Sözleşmeleri

·  Danışmanlık ve Hizmet Sözleşmeleri

Leave a comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir