İLETİŞİM NUMARASI
0553 410 3952
[smartslider3 slider=3]

TANIMA TENFİZ HUKUKU

TANIMA TENFİZ HUKUKU

Yabancı bir ülke sınırı içinde yer alan mahkemenin Türk vatandaşı için almış olduğu kararın Türkiye sınırlarında da geçerli olması amacıyla açılan davalar Tanıma Davalarıdır.

Yabancı bir ülke sınırları içinde yer alan mahkemenin aldığı hukuki kararın tenfiz yapacak olan ülke makamlarınca yerine getirilmesi amacıyla açılan davalar Tenfiz Davalarıdır.Tenfiz davalarında  İcrai sonuçlar söz konusudur.

690 SAYILI KHK İLE TANIMA TENFİZ DAVASINDA DEĞİŞİKLER NELERDİR ?

29 Nisan 2017 Tarihli 690 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereği 4. maddesi ile yapılan değişiklikler Yurt Dışında Alınan Mahkeme İlamlarını Türkiye de geçerli olabilmesi için kararın taraflarının bizzat veya vekilleri aracılığıyla birlikte başvurulması halinde  dava açılmadan karar nüfusa işleneceği şeklinde düzenleme yapılmıştır.  Ancak halan söz konusu değişikliğin yönetmeliğinin yayınlanmaması nedeniyle nüfus daireleri ve konsolosluklarda işlem yapılmamaktadır, bu nedenle yabanca mahkeme kararlarının Türkiyede geçerli olması için Tanıma –Tenfiz Davası açılması gerekektedir.

MADDE 4 – 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa 27 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 27/A maddesi eklenmiştir.
“Yabancı ülke adlî veya idarî makamlarınca verilen boşanma kararlarının nüfus kütüğüne tescili

MADDE 27/A – (1) Yabancı ülke adlî veya idarî makamlarınca boşanmaya, evliliğin butlanına, iptaline veya mevcut olup olmadığının tespitine ilişkin olarak verilen kararlar; bizzat veya vekilleri aracılığıyla tarafların birlikte başvurması, verildiği devlet kanunlarına göre konusunda yetkili adlî veya idarî makam tarafından verilmiş ve usulen kesinleşmiş olması ve Türk kamu düzenine açıkça aykırı bulunmaması şartlarıyla nüfus kütüğüne tescil edilir.
(2) Nüfus kütüğüne yapılacak tescil işlemleri, yurt dışında kararın verildiği ülkedeki dış temsilcilikler, yurt içinde ise Bakanlık tarafından belirlenen nüfus müdürlükleri tarafından yapılır.
(3) Bu maddede sayılan şartlar yerine getirilmediği gerekçesiyle tescil talebi reddedilen kararların Türkiye’de tanınması, 27/11/2007 tarihli ve 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun uyarınca yapılır.

TANIMA TENFİZ DAVASI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

5718 Sayılı MÖHUK’un 53(1). Maddesine göre tenfiz dilekçesine aşağıdaki belgeler eklenir.

a-) Yabancı Mahkeme ilamının o ülke makamlarınca usulen onanmış aslı veya ilamı veren yargı organı tarafından onanmış örneği ve tercümesi.

b-) İlamın kesinleştiğini gösteren ve o ülke makamlarınca usulen onanmış yazı veya belge ile onanmış tercümesi.

Tanıma veya tenfiz şartları yabancı mahkeme kararı esas alınarak incelenecektir bu nedenle Yabancı mahkeme ilamı eksiksiz bir şekilde ve tamamıyla tercüme edilmelidir.

TANIMA TENFİZ DAVALARINDE GÖREVLİ-YETKİLİ MAHKEME HANGİSİDİR?

Bu dava türünde  görevli mahkeme Asliye Mahkemesidir.

Ancak ,dava konusu aile hukukundan kaynaklı ise Aile Mahkemelerinin Kuruluş görev ve yargılama usullerine dair kanunun 4. maddesinin 2. fıkrasında Aile Hukukuna ilişkin yabancı mahkeme kararlarının tanıma ve tenfizinde aile mahkemeleri görevli kılınmış olduğundan Aile mahkemelerinde açılması gerekmektedir. Aile Hukukuna ilişkin mahkeme kararlarının tanınması veya tenfizi davasının açıldığı adliyede aile mahkemesi yok ise asliye hukuk mahkemesi tanıma yada tenfiz davasına aile mahkemesi sıfatı ile bakacaktır.

Tenfiz kararı vermeye yetkili mahkemeler ise   MÖHUK 51(2). Maddesinde düzenlenmiştir. Tanıma veya tenfiz davası kendisine karşı temyiz istenen kişinin

a-) Türkiye deki Yerleşim yeri,

b-) Yoksa Sakin olduğu yer mahkemesi,

c-) Türkiye de Yerleşim yeri veya sakin olduğu yer mevcut değil ise; Ankara İstanbul veya İzmir Mahkemelerinden birinden dava açılabilir.

Tanıma ve Tenfiz Davasında ki yetki kuralı kesin yetki kuralı olmayıp mahkemece resen dikkate alınmaz. Karşı Tarafın yetki ilk itirazında bulunması gerekir.

 

Leave a comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir